Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

Recyclen plastic afval heeft weinig effect op milieu

PRAAT MEE OVER HET GEMEENTELIJK AFVALBELEID Zie voor meer informatie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/20/recyclen-plastic-afval-heeft-weinig-effect-op-milieu-a1574093 En waarom sorteert men in Friesland bijvoorbeeld niet aan de bron?...

Lokaal Almelo Samen (LAS) blokkeert verk…

Lokaal Almelo Samen (LAS) blokkeert verkoop Kolkschool 12 september jl. behandelde de gemeenteraad het voorstel van B&W om de Kolkschool met de daarnaast gelegen 24 parkeerplaatsen te verkopen voor 320.000 euro. Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft tegen dit voorstel...

Politiek Cafe ‘ Afval! Wat Nu? ‘

Lokaal Almelo Samen (LAS) organiseert 27 september as. een Politiek Cafe met als onderwerp de afvalproblematiek in Almelo. Wat vind u van het huidige afvalsysteem en wat moet er gebeuren richting de toekomst? Komt allen 27 september naar het Politiek Cafe! De koffie...

Vandaag met een vriendin twee uur gewand…

Vandaag met een vriendin twee uur gewandeld in het Nijreesbos en onderweg vier zakken vuil uit de bermen geplukt! Op de foto zijn “maar” twee zakken te zien, omdat we onderweg al een keer de zakken in afvalbakken geleegd...

Aan het college van B&W van Almelo. Onde…

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Open brief over diverse zaken Almelo, 28-07-2017 Geacht college, 1. De Fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) vraagt via deze open brief, uw aandacht voor diverse zaken. U vraagt zich misschien af, waarom geen...

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-…

Mondelinge bijdrage raadsvergadering 18-07-2017 n.a.v. bewoordingen wethouder Ten Seldam over het fietspad Plesmanweg en het buiten het onderzoek houden van een fietspad aan de Oostzijde. Voorzitter, Aan de inhoud van de motie, die mede op initiatief van LAS tot stand...

buurtbemiddelingalmelo.nl

Buurtbemiddeling Almelo Op 14 oktober 2016 is in Almelo, buurtbemiddeling van start gegaan. De gemeente wil in samenwerking met de politie, Beter Wonen en ST. Joseph woonstichtingen een handreiking doen naar buren die in een conflict zijn geraakt of dreigen te komen....

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo …

Werkbezoek aan de Eethoek Lokaal Almelo Samen was vrijdag 14 juli op bezoek bij Stichting de Eethoek. De Eethoek is een gaarkeuken die opkomt voor minder bedeelde mensen. Het hele team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de strijd tegen armoede aangaan. Lokaal Almelo...

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni …

Behandeling Perspectiefnota Op 29 juni werd de perspectiefnota behandeld. Lokaal Almelo Samen vindt het een nota met weinig perspectief. Daarom heeft Lokaal Almelo Samen, al dan niet met andere partijen een aantal moties en amendementen ingediend en er een aantal...

lokaalalmelosamen.nl

Aanstaande donderdag 29 juni wordt de Perspectiefnota 2017 behandeld. Een perspectiefnota zonder perspectief, die ons inziens de naam niet mag dragen. Wat ons betreft is er genoeg perspectief voor de toekomst. Je moet het natuurlijk zelf wel willen zien. Vasthouden...