Lokaal Almelo Samen (LAS), samen kunnen wij meer!

BUSLIJN 25 Aangezien het door het colle…

BUSLIJN 25 Aangezien het door het college toegezegde gespreksverslag geen voldoening heeft gebracht en wij veel onderwerpen uit de eerder aangenomen motie missen in het gespreksverslag, zal Lokaal Almelo Samen, samen met de Pvda, Leefbaar Almelo en GroenLinks,...

Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 20…

Lokaal Almelo Samen stemde 31 januari 2017 unaniem voor de Motie: Alternatief olieafvalwaterzuivering Besluit: Het college van B&W te verzoeken: •Om zo spoedig mogelijk met de Provincie in gesprek te gaan om de gegevens, voor wat betreft het alternatief...

Mondelinge vragen strooibeleid Almelo

Vragen voor vergadering raad Almelo dinsdag 31 januari 2017 Vanuit het bestuur van de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo kregen wij de informatie dat in de winterperiode wel de Planthofsweg, maar niet andere straten zoals de Edisonstraat, Voltastraat, zijn opgenomen...

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

De gemeenteraad heeft B&W verzocht actiever te worden in het afstoten van vastgoed dat niet meer nodig is . De gemeente heeft circa 100 objecten in eigendom. De rekenkamercommissie Almelo is bezig met een onderzoek met het doel de Raad inzicht te geven in het...

Schriftelijke vragen m.b.t. ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Aan het college van B&W van Almelo. Onderwerp: Ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT Almelo, 18-01-2017 Geacht college, In het Almeloos Weekblad van 10 januari j.l. lezen wij een artikel waarin wordt ingegaan op videocontrole door het Sociale Recherche Team Twente....

Nieuwe kansen voor Woonboulevard

Nieuwe kansen voor Woonboulevard Dat er wat moet gebeuren om de Woonboulevard nieuw leven in te blazen is voor iedereen die er bij betrokken is een duidelijke zaak. Er is sprake van forse leegstand en dat komt onder meer omdat nog niet iedere vorm van grotere...

Regionale samenwerking

Zaterdag 7 januari hield de gemeente haar gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Het geheel was een gezellig gebeuren, ongedwongen en goed bezocht. Opvallend was het dat naast de gebruikelijke bezoekers er veel nieuwe mensen het gemeentehuis wisten te vinden. De...

Vragen opzegging contract ZGT

Aan het college van B&W te  Almelo Almelo, 30 december 2016. Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse...

Vragen over financieel tekort Soweco.

Aan het college van B&W te Almelo Almelo, 28 december 2016.   Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna 5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten...

Motie buslijn 25 Aalderinkshoek

Dat in de Aalderinkshoek buslijn 25 is vervangen door een buurtbus van 8 personen is niet onopgemerkt gebleven. Ondanks vele toezeggingen door Syntus dat er niets zou veranderen aan de lijndienst blijkt dit op meerdere punten wel het geval te zijn. Zo zijn de...