Lokaal Almelo Samen, 3 lokale partijen in 1 fractie.

Onderhoud openbare wegen is zorgelijk

OPEN BRIEF Geacht college, Wij worden regelmatig gewezen op het zeer slechte onderhoud van openbare wegen in onze gemeente. We hebben twee concrete voorbeelden die we u acuut willen voorleggen. Ten eerste gaat het om de Verlengde Sportlaan (voorheen Steve Mokonelaan...

Zorgen over lege accu’s AED’s

OPEN BRIEF Aan het college van B&W, Tijdens de vergadering van de wijkcommissie Zuid-Oost Almelo kwam het ter sprake. Overal in de stad hangen tegenwoordig AED’s. Dat is uiteraard een heel goede zaak, omdat AED apparatuur onmiskenbaar van levensbelang kan zijn in...

Lokaal Almelo Samen = BBA + Almeloooo + ALA

Op 6 juli 2016 is de fusie tussen Burgerbelangen Almelo, Partij Almeloooo en Almeloos Liberaal Alternatief feestelijk tot stand gekomen. Nadat ’s avonds de 3 partijen ieder voor zich definitief hadden ingestemd met de fusie, heeft notaris Mattijs Davids van Holscher...

Politieke verenigingen BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie

Almelo, 25 mei 2016 Politieke verenigingen BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie ALMELO – De leden van de politieke partijen Burgerbelangen Almelo (BBA), Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) en Almelooooo hebben vanavond gezamenlijk besloten te fuseren. Het...

Lokaal Almelo Samen kiest voor ‘zakencollege’

Lokaal Almelo Samen neemt hiermee stelling tegen het huidige college bestaande uit de partijen CDA, PvdA en SP. Een college met het CDA is voor Lokaal Almelo Samen niet bespreekbaar. In de afgelopen decennia is het CDA voornamelijk de oorzaak geweest van de financiële...

Begroting is aanfluiting met gevolgen

Normaal is het een hoogtepunt. Dit jaar echter werd de vaststelling van de begroting door de raad een absoluut diepte punt. Het college presenteerde een begroting die stikte van de fouten en onduidelijkheden. Bovendien hield deze ook geen rekening met de wensen die de...

Almelo dreigt verlies aan kracht als regionale publiekstrekker

Lokaal Almelo Samen maakt zich zorgen dat Almelo aan kracht dreigt te verliezen als regionale publiekstrekker voor zowel koop- als bezoekerspubliek voor andere redenen. Daarom willen wij tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag 10 november het college tot actie...

Bezuinigen moet, daarom: gebruik het stadhuis beter!

Het college van B&W stelt voor om de inkomsten te verhogen zoals: parkeren in binnenstad duurder te maken, de Onroerend Zaken Belasting omhoog te schroeven en ook enkele andere tarieven te verhogen. Hiermee jaag je de inwoners op extra kosten en anders jaag je ze...

Forse kritiek op nieuw parkeerbeleid

Ondernemers en bewoners van Almelo hebben forse kritiek op met name het afschaffen van de blauwe zone en het voorgenomen 24 uur betaald parkeren. Dat werd dinsdagavond 13 oktober duidelijk tijdens een debat in ’t Hookhoes over het voorgestelde parkeerbeleid.  ...

ALMELO JAAGT BEZOEKERS UIT BINNENSTAD

In de begroting 2016 is opgenomen dat er 1,2 miljoen bezuinigd moet worden op het parkeren. Het college stelt voor dit te bereiken door een forse verhoging van de parkeertarieven en dit moet dan 1,2 miljoen opleveren Een totaal onaanvaardbaar plan met een groot aantal...